fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Per 16-10-2019

Wie zijn wij?
Saan Media is een eenmanszaak, geregistreerd op het adres Kronenburgerpark 6 (1567 HL) te Assendelft. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74278649. Saan Media is een dienstverlener op het gebied van social media en online marketing.

Saan Media hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van de door jou verschafte gegevens. In deze Privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@saanmedia.nl.

Hoe verkrijgt Saan Media jouw persoonsgegevens?
Saan Media heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Bijvoorbeeld door het invullen van jouw gegevens via het contactformulier op onze website, het versturen van een e-mail of gebruik van een ander communicatiemiddel. Deze verstrekte gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen.

Waarom bewaren wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens gebruiken wij voor:

 • communicatiedoeleinden
 • het versturen van een nieuwsbrief
 • marketingdoeleinde
 • uitvoering van de overeengekomen overeenkomst
 • financiële administratie
 • klantbeheer

De persoonsgegevens die wij verzamelen bestaan uit:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • bankgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mail adres

Hieronder vind je een overzicht van de informatie die wij voor bepaalde doelen verzamelen en bewaren. Daarbij vermelden wij op basis van welke grondslag wij de gegevens bewaren. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld.

Website
Gegevens: surfgedrag en locatie
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang

Klantbeheer en financiële administratie
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestellingsnummer, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: wettelijke verplichting en uitvoering van de overeenkomst

Marketing
Gegevens: naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product, social media account, bestelgeschiedenis en post/factuuradres
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang

Persoonsgegevens delen met derden
Op basis van onze overeenkomst kan het nodig zijn bepaalde werkzaamheden uit handen te geven. Saan Media verstrekt jouw gegevens alleen aan deze partijen met jouw toestemming. Daarnaast kan het zijn dat Saan Media verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Inzien, wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens
Te alle tijden heb je het recht te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek tot inzage, wijzigingen of verwijderen van jouw persoonsgegevens kun je insturen naar info@saanmedia.nl. Je verzoek wordt binnen 4 weken verwerkt.